Burze i nawałnice w okresie letnim potrafią spowodować ogromne szkody, pozostawiając po sobie połamane i powalone drzewa, które wymagają pilnego uprzątnięcia. Jak prawidłowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy rozpocząć usuwanie takich drzew?

Usuwanie szkód wyrządzonych przez burzę jest szczególnie niebezpieczne. Dlatego mierz siły na zamiary i krytycznie oceniaj swoją wiedzę i umiejętności oraz zastanów się czy jesteś przygotowany do pracy w tak trudnych warunkach?  W razie wątpliwości nie wahaj się zapytać o radę bardziej doświadczonych kolegów.

 • Obejrzyj i oceń możliwie wszystkie uszkodzone drzewa. Sprawdź czy są one naprężone i czy istnieje ryzyko, że mogą się niespodziewanie poruszyć?
 • Prace związane z obalaniem i ścinką drzew powinni wykonywać tylko doświadczeni fachowcy. Nigdy nie lekceważ niebezpieczeństwa i nigdy nie pracuj sam!
 • Bądź przygotowany na to, że zdarzają się sytuacje, których nie da się do końca przewidzieć. Dlatego noś przy sobie zestaw pierwszej pomocy, a przed rozpoczęciem pracy zawsze zaplanuj drogę ucieczki

Cięcie drewna leżącego

Gdy rzucone przez wiatr kłody leżą w sposób nieuporządkowany jedna na drugiej bądź są zakleszczone między drzewami i złamami, często powstają między nimi naprężenia, które mogą powodować, że podczas ścinania kłody poruszą się w nieoczekiwany sposób. Dlatego poświęć wystarczająco dużo czasu na dokładną ocenę sytuacji! Usuń gałęzie z pnia, aby zmniejszyć jego wagę. Zastanów się: czy możesz zredukować naprężenie poprzez wyrównanie korony drzewa? Zacznij od wykonania małych nacięć po wewnętrznej stronie łuku zakrzywnionego pnia, aby stopniowo zmniejszyć nacisk, a następnie ostrożnie wykonaj dodatkowe nacięcia po przeciwnej stronie.

Prawidłowa kolejność

Wiatrowały należy obalać w kierunku w którym przewracała je nawałnica. Zacznij od wierzchołka drzewa, który może się odłamać i spaść prosto na Ciebie.  Ścinaj drzewa w następującej kolejności:

 1. Zacznij od wywrotów częściowych, gdy karpa jest wyraźnie naderwana
 2. Następnie zetnij drzewa ze złamaną koroną tzw. złamy podparte.
 3. Po czym usuń drzewa, które zostały całkowicie wyrwane wraz z bryłą korzeniową, tzw. wywroty całkowite.
 4. Na końcu zetnij pojedyncze złamy.

Jak ścinać wywroty?

 • W przypadku tzw. wywrotów częściowych korzenie drzewa są naprężone, a samo drzewo nie jest stabilne. Z tego powodu nigdy nie należy przebywać w miejscu, w kierunku którego drzewo jest pochylone. Ścinkę takiego drzewa należy rozpocząć od wykonania podcięcia jednym rzazem poziomym zgodnie z kierunkiem obalania lub podcięcia z górnym i dolnym rzazem ukośnym, stosowanym przy ścince drzew w dół stoku na stromych zboczach.  Dzięki temu drzewo opada powoli, a po upadku pozostaje połączone z pniakiem.
 • W przypadku złamów podpartych zacznij od ścięcia korony. Ułatwia to obracanie ściętego fragmentu za pomocą haka lub dźwignio-obracaka. Pozostały pień należy ściąć tak jak zwykłe drzewo. Zachowaj szczególną ostrożność: Pniak może niespodziewanie opaść na ziemię i zacząć staczać się w niekontrolowany sposób.
 • W przypadku leżących, wyrwanychz korzeniami drzew rozpocznij prace od okrzesywania korony, przesuwając się w kierunku korzeni, dzięki czemu ewentualne naprężenia zostaną zlikwidowane  w trakcie okrzesywania. Następnie odmierz długość pierwszego wałka i utnij go zaczynając od wierzchołka. Możesz kontynuować cięcie przesuwając się w kierunku korzeni, tak aby zapobiec ich odskoczeniu. Następnie przy pomocy wciągarki ustaw pień drzewa w pozycji pionowej.
 • Złamy ścina się tak samo jak zwykłe drzewa. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, ponieważ w większości przypadków opadają one bardzo gwałtownie na ziemię.