Polityka prywatności

1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika

Informujemy, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest firma WALDECK Akcesoria Leśne z siedzibą przy ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 6, w Ostrołęce (kod pocztowy: 07-410), tel. 29 760 61 31, adres e-mail: biuro@waldeck.com.pl

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

2.1 Konto klienta

Dla każdego klienta, który rejestruje się na naszej stronie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”, zakładamy konto klienta, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć swoje zrealizowane, będące w trakcie realizacji i ostatnio wysłane zamówienia lub zarządzać swoimi danymi osobowymi i newsletterem.

2.2  Utworzenie konta klienta

W celu rejestracji i utworzenia konta klient powinien podać następujące dane i zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych (informacje wymagane):

- adres e-mail

- hasło

- imię

- nazwisko

- adres do faktury i dostawy

- numer telefonu

- zgoda na przetwarzanie danych oraz postanowienia o ochronie danych

W celu realizacji zamówienia potrzebne nam jest prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe i dane dotyczące formypłatności. Adres e-mail użytkownika jest nam potrzebny, abyśmy mogli potwierdzić wpłynięcie zamówienia i jego wysłanie, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres e-mail użytkownika wykorzystujemy do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy użytkownik loguje się na swoim koncie klienta. Konto klienta można usunąć w dowolnej chwili za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@waldeck.com.pl lub kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 29 760 61 31.

 

2.3  Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

2.3.1  Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

2.3.2  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest jednocześnie warunkiem złożenia zamówienia. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

2.3.3  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

2.3.4 Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń reklamacyjnych, tj. 2 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

2.3.5  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez skontaktowanie się z nami drogą mailową pod adresem biuro@waldeck.com.pl lub telefonicznie 29 760 61 31 oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kancelaria@uodo.gov.pl )

2.3.6  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2.4 Wykorzystanie danych użytkownika do celów reklamowych oraz prawo do odwołania zgody

Zastrzegamy sobie możliwość przechowywania i przetwarzania następujących danych zamawiających u nas klientów: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, branża i wykonywany zawód oraz wykorzystywania do własnych celów marketingowych, tj. przesyłania za pomocą poczty nowo wydanego katalogu oraz ewentualnych ofert i informacji o naszych produktach.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list).

3. Newsletter

Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.

Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). Oczywiście w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.