Nie wystarczy, że włożysz sadzonkę drzewa do ziemi. Aby drzewo było silne i zdrowe trzeba jeszcze poddawać je różnym zabiegom pielęgnacyjnym.

Palikowanie sadzonek

Nowo posadzone drzewa nie mają jeszcze wystarczająco dużej bryły korzeniowej, która utrzymywałaby je w ziemi podczas niekorzystnych warunków pogodowych 
(silny wiatr, wichura). Dlatego aby uniknąć przekrzywienia się sadzonki a w konsekwencji jej nieprzyjęcia się lub uszkodzenia mechanicznego np. poprzez złamanie, stosuje się palikowanie za pomocą 2-3 kołków, powiązanych z pniem za pomocą szerszej, elastycznej taśmy. Ważne aby mocowania nie były zbyt mocno naciągnięte – pień powinien mieć pewną swobodę ruchu. Paliki usuwa się po ok. 2 sezonach. W tym czasie warto sprawdzać, czy napięcie taśmy się nie zwiększyło i czy nie wrzyna się ona w pień, uszkadzając przy tym korę.

Czy można przycinać drzewa zimą?

Zgodnie z najnowszą wiedzą na temat pielęgnacji drzew, przycinanie powinno odbywać się w okresie od marca do września. Wiele drzew toleruje przycinanie letnie znacznie lepiej niż zimowe. Wynika to z tego, że o tej porze roku aktywne są wszystkie komórki drzewa. Dzięki temu drzewo może lepiej reagować na uszkodzenia wywołane zabiegami przycinania.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku drzew owocowych. Takie drzewa powinno się przycinać w okresie od listopada do lutego. W okresie wegetacji należy powstrzymać się od ingerencji, tak aby mogły one wydać jak najwięcej wysokiej jakości owoców.

Przycinanie korony po uszkodzeniu systemu korzeniowego

Choć powszechnie zaleca się przyciąć koronę drzewa, którego system korzeniowy został uszkodzony, nie ma jednoznacznych badań potwierdzających tę tezę. Po utracie korzeni drzewa nieprzycinane reagują lepiej niż drzewa przycinane. Chociaż w wyniku uszkodzenia korzeni drzewo prawdopodobnie straci kilka gałęzi (jeżeli w ogóle przeżyje uraz), najlepiej pozwolić mu zdecydować, które. Dlatego na początku przycinanie powinno być ograniczone, tylko do tych gałęzi, które stanowią ewentualne zagrożenie.  Później, gdy widać będzie jak drzewo zareagowało na uszkodzenia, należy przeprowadzić dalsze przycinanie.

Opatrunek na rany po cięciu?

W internecie dostępnych jest dużo produktów do pielęgnacji ran po cięciu. Badania wykazały jednak, że popularne opatrunki na rany nie hamują próchnicy, nie zapobiegają przedostawaniu się owadów i nie powodują szybszego zamykania ran. W rzeczywistości wiele powszechnie stosowanych opatrunków spowalnia zamykanie ran.