Wydawałoby się, że nic... a jednak!

Historia zaczyna się w XX wieku..

Joseph Cox urodził się w 1905 roku w Oklahomie. Mając 16 lat rozpoczął pracę w sklepie kolejowym, później założył ze szwagrem agencję automobilową oraz linię autobusową,był mechanikiem, brał udział w budowie linii gazociągowej do San Francisco, był spawaczem na linii produkcyjnej narzędzi i maszyn wiertniczych.. (można wymieniać bez końca!) Był wybitnym inżynierem i mechanikiem, choć nigdy nie ukończył studiów. Cechował się niezwykłą pomysłowością oraz chęcią podejmowania prób w celu uzyskania odpowiedzi na wiele pytań w dziedzinie mechaniki. Zaprojektował i wykonał bardzo wydajny podgrzewacz wody do użytku domowego.

W latach 40stych znalazł się w Oregonie, gdzie został skonfrontowany z „nowym światem pozyskiwania drewna”. Jako drwal zarabiał zaledwie 4 dolary za dziesięć godzin ciężkiej pracy. W tym okresie został poproszony o wypróbowanie nowej maszyny do ścinki drzew i przerzynki drewna, która jego zdaniem była bardzo niewydajna, a jej konstrukcja skomplikowana i awaryjna, głównie przez zastosowaną w niej piłę łańcuchową typu „scratcher”. Co ciekawe, zgodnie z instrukcją i zaleceniami ostrzenie tego typu piły wymagało 6 narzędzi i 3 przymiarów do sprawdzania kątów zębów tnących.

Łańcuch typu scratcher - żródło https://en.wikipedia.org/

Cox zaczął myśleć o nowej, bardziej wydajnej konstrukcji maszyny. Odpowiedź przyszła, jak to często bywa, z natury. Pewnego dnia Cox przerzynał drewno popożarowe i zobaczył w nim żerującą larwę chrząszcza Ergates spiculatus. Chociaż dobrze znał tego chrząszcza, nigdy się nie zastanawiał, w jaki sposób żeruje jego larwa. Obserwując żer larwy, Joseph zwrócił uwagę na silnie rozbudowaną głowę z dwoma ostrymi zębami. Zauważył, że głowa larwy zaopatrzona w dwa ostre zęby wcina się w drewno raz w prawo, a raz w lewo. Technika żerowania larwy tego chrząszcza dała Josephowi podwaliny do skonstruowania piły łańcuchowej o zupełnie nowej technice cięcia (skrawania). Na początku Joseph Cox w swoim domu w Portland skonstruował kilka pił łańcuchowych, biorąc przykład z żeru larwy, stosując zęby prawe i lewe. Już w przypadku pierwszych konstrukcji wyniki były rewolucyjne, ponieważ nowa piła łańcuchowa cięła bardzo wydajnie i nie wymagała częstego ostrzenia, jak to miało miejsce w przypadku piły typu "scratcher".

Cox opatentował swój pomysł, ale minęło sporo czasu, zanim jego piła łańcuchowa trafiła do masowej sprzedaży i powszechnego użytku. Dodam tylko, że łańcuch, który my znamy nie różni się wiele od tego zaprojektowanego przez Josepha Coxa! ;)

Łańcuch zaprojektowany przez Josepha Coxa - żródło https://northernwoodlands.org/

Źródło Tekst: „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" Tomasz Jelonek