Często pytacie nas dlaczego łańcuch tak szybko się zużywa? Czy zawsze winny jest producent lub wątpliwej jakości

produkt? Niekoniecznie.

Zdaniem naszych ekspertów do uszkodzenia łańcucha dochodzi najczęściej z 3 powodów:

  1. Łańcuch został źle naostrzony
  2. Smarowanie jest niewystarczające
  3. Łańcuch został nieprawidłowo naciągnięty

Jeśli uważasz, że Twój łańcuch nie pracuje tak jak powninien, zwróć szczególną uwagę na trzy powyższe punkty

i skoryguj ewentualne błędy.

Poniżej lista typowych problemów, które mogą wystąpić podczas niewłaściwego użytkowania łańucha.

Każdy problem opatrzony jest proponowanym przez nas rozwiązaniem oraz rysunkiem.

Problem nr 1:

Łańcuch nie tnie, tnie nierówno lub szybko ulega stępieniu.

Lekkie przetarcie ostrza pionowego

Rozwiązanie:

Spiłuj wszystkie uszkodzenia pilnikiem. 

Odpryśnięcie ostrza pionowego

Rozwiązanie:

Spiłuj wszystkie uszkodzenia pilnikiem. 

 

Odpryśnięcie spowodowane uderzeniem

Rozwiązanie:

Spiłuj wszystkie uszkodzenia pilnikiem. 

Kąt ostrzenia jest za duży

Rozwiązanie:Ponownie naostrz łańcuch pilnikiem, zachowując tym razem właściwy kąt ostrzenia. Zwróć uwagę na kąty nachylenia podane na uchwycie pilnika.

Kąt ostrzenia jest za mały.

Rozwiązanie:

Ponownie naostrz łańcuch pilnikiem, zachowując tym razem właściwy kąt ostrzenia. Zwróć uwagę na kąty nachylenia podane na uchwycie pilnika

Półka zęba tnącego zbyt mocno podpiłowana (kształcie haka).

Rozwiązanie:

Albo średnica pilnika była za mała, albo  pilnik prowadzony był zbyt głęboko. Naostrz ponownie przy użyciu pilnika o prawidłowej średnicy, zachowując właściwą wysokość. Pomocny będzie w tym przypadku odpowiedni uchwyt pilnika.

Półka zęba tnącego niewystarczająco podpiłowana (ostrze jest tępe).

Rozwiązanie:

Albo średnica pilnika była za duża, albo pilnik prowadzony był za wysoko. Naostrz ponownie używając pilnik o prawidłowej średnicy i zachowując właściwą wysokość. Pomocny będzie w tym przypadku odpowiedni uchwyt pilnika.

Różnica wysokości ogranicznika względem półki jest za duża.

W większości przypadków nie da się spiłować ogniwa w takim stopniu, aby skorygować zbyt dużą różnicę wysokości ogranicznika względem półki. Konieczna jest wymiana łańcucha!  

Różnica wysokości ogranicznika względem półki jest za mała.

Rozwiązanie:

Skoryguj za pomocą pilnika wysokość ogranicznika.

Płaski, kanciasty ogranicznik.

Rozwiązanie:

Przywróć za pomocą pilnika oryginalny (zaokrąglony) kształt ogranicznika.

Problem nr 2:

Zęby tnące i ogniwa łączące są uszkodzone.

 

Mocne zużycie piętki ogniwa tnącego oraz ogniwa łączącego.

Rozwiązanie:

Wymień uszkodzone ogniwa tnące i łączące.

Rysy na tylnym nicie ogniwa tnącego lub ogniwa łączącego.

Rozwiązanie:

Wymień uszkodzone ogniwa tnące i łączące.

WAŻNE: Zapoznaj się z poniższymi punktami, aby w przyszłości zapobiec powstawaniu uszkodzeń łańcucha:

  1. Prowadź pilnik z zachowaniem prawidłowego kąta ostrzenia
  2. Zwróć uwagę na prawidłowe smarowanie łańcucha i prowadnicy
  3. Unikaj zbyt dużej różnicy wysokości ogranicznika względem półki (w przeciwnym wypadku wymień łańcuch na nowy)
  4. Nie tnij tępym łańcuchem.
  5. Dbaj o to by łańcuch był zawsze ostry.
  6. Zwróć uwagę na prawidłowy naciąg łańcucha

 

Ogniwo łączące pęknięte na pół.

Rozwiązanie:

Ważne: Uszkodzenia tego typu powoduje najczęściej niewłaściwie założony łańcuch. Do pęknięcia dochodzi zwykle na ogniwie łączącym umieszczonym naprzeciwko ogniwa nitowanego maszynowo.

Powierzchnia ślizgowa ogniwa łączącego i zęba w kształcie litery V 

 

Rozwiązanie:

Pamiętaj o gratowaniu prowadnicy w przypadku mniejszych uszkodzeń łańcucha. W przypadku większych, wymień łańcuch na nowy.